Grippie Green Blixtlåspåsar info

I'm green™  Polyeten – vad är det?
Polyeten tillverkas konventionellt av fossila råvaror som olja eller naturgas och de förekommer vanligtvis i vardagliga produkter som livsmedelsförpackningar,

kosmetika, dryckesbehållare och även våra GRIPPIE blixtlåspåsar. I'm green™ Polyeten, är plast tillverkad av ett hållbart råmaterial, där bioetanol extraheras
från sockerrör och sedan används för att skapa polyeten för tillverkning av grön plast. I'm green™ Polyeten har samma egenskaper som konventionell
polyeten tillverkad av fossila råvaror när det gäller tillämpning, prestanda och speciellt återvinningsbarhet.

Brasilien är världens stora producent av sockerrör. Det brasilianska företaget Braskem tar emot sockerrör från olika leverantörer och påbörjar sedan en

dehydreringsprocess där bioetanol extraheras från sockerkanalerna. Efteråt produceras I'm green™ Polyeten. Denna sockerrörsplast levereras därefter
till andra företag och producenter som omvandlar den till gröna plastprodukter, däribland till vår blixtlåsleverantör.

På detta sätt har 100% återvinningsbara plastprodukter skapats med ett betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med konventionella plastprodukter.

Detta är också ett mycket mer hållbart sätt att producera och använda plast.

Skillnaden mellan att använda etanol och att använda fossila råvaror: sockerrören fångar koldioxid (CO2) från atmosfären i sin årliga tillväxtcykel.

Detta innebär att produktionen av I'm green™ Polyeten bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionell polyeten tillverkad av fossila råvaror som olja eller naturgas.

Grön polyeten - är den biologiskt nedbrytbart och kan den användas i kompost?

Nej, det är inte biologiskt nedbrytbart och den kan inte användas i komposten, men den är 100% återvinningsbar.

I likhet med konventionell plasttillverkning är I'm green™ Polyeten ett  återvinningsbart material och det kan faktiskt återanvändas genom samma
konventionella återvinningsprocesser tack vare de processer som används idag. Eftersom I'm green™ Polyeten inte är biologiskt nedbrytbart
förblir den CO2 som fångas under tillväxtcykeln av sockerrör isolerad under hela livscykeln av plasten!
För dem som vill göra klimatsmarta val – GRIPPIE Green!